Chcete pracovať v oblasti fitness alebo rozšíriť svoje znalosti, schopnosti, získať nové zručnosti a uznávanú kvalifikáciu?

trainer

Využite naše služby a získajte trénerskú licenciu pod dohľadom skúsených profesionálov. Naše akreditované kurzy pre osobných trénerov vo fitnes a kulturistike I., II. a III. kvalifikačného stupňa sú určené záujemcom, ktorí chcú podnikať alebo sa zamestnať ako osobní tréneri, taktiež profesionálnym trénerom, ktorí chcú rozšíriť svoje vedomosti, ale aj tým, ktorí chcú kurz využiť pre získanie vedomostí a zdokonalenie vlastného tréningu.

OBSAH TEÓRIE:
 • Opisná a funkčná anatómia, fyziológia a biochémia tela v športe
 • Psychológia športu – motivácia klienta, komunikácia, empatia, zvládanie 
   tzv. časového stresu
 • Výživa v športe, tukový metabolizmus, hormóny, zostavenie individuálnych plánov 
   výživy, rysovanie svalstva
 • Teória a metodika tréningu vo fitness a kulturistike 
OBSAH PRAXE:
 • Úvodný pohovor a anamnéza klienta
 • Analýza zloženia tela a antropometria v spolupráci s klientom (exaktné merania)
 • Ukážky a nácvik presnej techniky cvičení
 • Funkčný silový tréning - TRX, Bosu, Kettlebells 
Prvá pomoc na športovisku a vo fitnescentre 

bg-fitnessPotrebujete:
• mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou – doložiť kópiu dokladu
• potvrdenie od lekára s textom, že ste zdravotne spôsobilý/á zúčastniť sa skupinového školenia vo fitnes a kulturistike
• 1 malú fotografiu na preukaz trénera v rozmere max. 2cm x 2,5cm

CENA certifikátu a preukazu osobného trénera s medzinárodnou platnosťou  (certifikát je vydávaný aj v nemeckom a anglickom jazyku)
I. kvalifikačného stupňa: 278 € / cena kurzu v Banskej Bystrici je 158€
II. kvalifikačného stupňa: 288 €
III. kvalifikačného stupňa: 298 €

Zľava pre dvojicu: 40 € na osobu v prípade dvojice pre jeden kurz (do poznámky napíšte meno, s kým vo dvojici prídete)

Rekvalifikácia / predĺženie platnosti licencie – 30 € (podmienkou je zvládnutie písomného rekvalifikačného testu)

Poplatok za uznanie kvalifikácie iného školiaceho subjektu – 50€

Cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky – 40 €

Ceny sú platné od 1.1.2017.

black-and-white-fitness

 

 

 

 

 

 

 

Pozrite si:  Organizačné pokyny