Voľné termíny kurzov

Miesto: Termín: Čas:

BANSKÁ BYSTRICA – fitnescentrum RELAX GYM, ul. Internátna 7108

8.3. + 9.3. + 10.3. + 15.3. + 16.3. + 17.3. 2018

Št – So: 8.30 -9.00 – 18.00

OBSADENÉ

BANSKÁ BYSTRICA – fitnescentrum RELAX GYM, ul. Internátna 7108

JÚN: 23.+ 24.6. JÚL:  1.7.+ 7.+8.7. písanie ZP, Záverečné skúšky: AUGUST-19.8.

OBSADENÉ

BANSKÁ BYSTRICA – fitnescentrum RELAX GYM, ul. Internátna 7108

OKTÓBER:  6. -7.10.          Obsah: fyzioterapia, funkcia svalového a oporného aparátu, biomechanika, svalové testy, nácvik funkčného vyšetrenia klienta, palpácia,  reflexy.Výuka: Mgr.M.Dlhoš, Phd.

 

12.00 – 18.00

PRIHLÁSIŤ

BRATISLAVA  -Centrum fyzioterapie REHABILICA, Grösslingová 7, 811 09

DECEMBER: 1.+2.12.  Obsah výuky : Anatómia + funkcia muskulo skeletálneho systému, – biomechanika, vplyv sily a pozitívne vplyvy silového tréningu- postúra, vplyvy gravitácie, cielené kompenzačné cvičenia – svalové testy, nácvik funkčného vyšetrenia klienta, Výuka: Mgr. M.Dlhoš,PhD., Mgr.P.Ferenc,PhD.,  R.Vavrečan IFBB Pro

5. + 6.12.  Praktické cvičenia 15. + 16.12. Psychológia v športe, couching, upresňovanie techniky určených cvikov,  písanie ZP, následne  –  záverečné skúšky a odovzdanie ZP.

 

 

12.00 – 18.00

PRIHLÁSIŤ

Trénerský kurz II.kvalifikačného stupňa

Cieľom vzdelávacieho procesu pre II.kvalifikačný stupeň je:

• doplnenie a rozšírenie si teoretických vedomostí vo všeobecných predmetoch z I.kvalifikačného stupňa,
• naučiť sa vypracovávať tréningové programy, testovať výsledky cvičení,
• praktika pre zlepšovanie techniky cvičenia,lepšie dýchanie,kvalita cvičenia pre tvarovanie tela,intenzita,
• pripraviť trénerov pre prácu s klientmi vo fitnescentre. kondične cvičenia pre laickú verejnosť, odbornú prípravu tvarovania tela a rysovania svalovej hmoty na súťaže vo fitness a kulturistike

Absolventi školenia II.kvalifikačného stupňa získavajú štvrtú najvyššiu inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v štátoch EU, majú zodpovedajúce teoretické vedomosti a praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré im umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného športu mládeže a na úrovni športu pre všetkých vo všetkých vekových kategóriách. Úspešní absolventi po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti Osobný tréner vo fitnes II.kvalifikačného stupňa, na základe ktorého sa môžu uchádzať o prácu osobného trénera alebo inštruktora vo fitnes centre pre záujemcov všetkých vekových kategórií, športovom stredisku mládeže alebo samostatne rozvíjať vlastnú prax (živnostenský list).

Podmienky prijatia

Absolvovaný I.stupeň vzdelávania (tréner vo fitnes I.kvalifikačného stupňa).
Prax minimálne 1 rok od získania osvedčenia I.kvalifikačného stupňa.

Forma a obsah vzdelávania

Víkendové štúdium – školenie, teoretická a praktická výučba pod vedením lektorov v trvaní 6 dní, spolu 60 vyučovacích hodín (1 vyuč.hodina=45 minút) plus 40h. dištančnou formou, vypracovanie záverečnej práce.

1.deň – Anatómia II.+svalové funkčné testy- Dr. Miroslav Dlhoš PhD

2.deň– Výživa vo fitness a kulturistike – Mgr.Juraj Laco PhD. , Mgr.Pavol Ferenc Phd.

3.deň– Psychológia v športe a fitness – Doc.PhDr. Tomáš Gregor,PhD.

4.deň- Psychológia v športe II.- Doc. PhDr. Tomáš Gregor,PhD.

5.deň– Praktické cvičenia-Roman Vavrečan PRO IFBB/Mgr.Pavol Ferenc Phd.

6.deň– Záverečné skúšky,vypracovanie a odovzdanie ZP

 

Info + objednávky na:  info@informs.sk

 

Podmienky vydania osvedčenia

  • Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, individuálne štúdium a prax
  • Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky
  • Vypracovanie záverečnej práce

Platnosť trénerskej kvalifikácie – na obdobie 5 rokov.
Predĺženie je podmienené absolvovaním 4 doškolení v priebehu 5 rokov a vykonávaním aktívnej trénerskej činnosti.

Cena medzinárodne platnej licencie II. kvalif.stupňa (v AJ, NJ jazyku) – 288 Eur

Cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky – 40 Eur

Prihlásiť na konkrétny termín kurzu sa môžete v hornej časti tejto stránky

Povedali o nás

Profesionálny prístup ,príjemní a inteligentní školitelia s inteligentným vystupovaním vďaka ktorým vládne na školení výborná atmosféra … Nemôžem povedať nič iné ako chválu ,chválu ,chválu. Som milo prekvapená vysokou úrovňou školenia a neľutujem ze som sa rozhodla prave pre informs 

Zuzana Zuzka

Chcem poďakovať celému týmu Inform za skvelý kurz trénerstva:))Vrelo každému odporúčam:)Super ludia:))

Valkýra Gym

Chcem sa poďakovať za super kurz a pochváliť hlavne lektorov, boli ste super.

Peto
Prihláška
na
  1. Vyplňte a odošlite prihlášku. Používajte diakritiku a vyplňte prosím všetky údaje. Sú potrebné pre vedenie evidencie o absolventoch kurzov a vystavenie certifikátov. Nezabudnite uviesť aktuálny emailový a telefonický kontakt. Komunikujeme väčšinou prostredníctvom emailu
  2. Na základe vyplnenej a odoslanej prihlášky Vám budeme rezervovať miesto na vzdelávacej akcii (školenie, workshop). Ak si želáte vystaviť faktúru, napíšte nám do poznámky fakturačné údaje. Na základe pozvánky, ktorú posielame cca 3 týždne pred začatím kurzu, uhraďte účastnícky poplatok na daný účet
  3. Rezervovaný kurz je možné zrušiť najneskôr 14 dní pred začiatkom konania kurzu. V opačnom prípade vám poslaná prihláška zabezpečuje rezerváciu miesta na kurze. Na základe toho si z organizačných dôvodov, v prípade že sa nedostavíte, vyhradzujeme právo účtovať storno poplatok vo výške 50% z ceny kurzu. V prípade, že už je kurz obsadený a máte vážny záujem sa ho zúčastniť, napíšte nám, aby sme Vás mohli kontaktovať, ak sa uvoľní miesto.

Účastník odoslaním prihlášky udeľuje spoločnosti Športové poradenstvo – INFORM, s.r.o. súhlas so spracovaním v prihláške uvedených osobných údajov v zmysle §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov na administratívne účely. Spoločnosť ručí za to, že poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe a nebudú použité na iný účel.

Zavrieť