Testovanie svalovej sústavy I., II.

Priebeh výuky (1-dňový formát):

teória + praktický nácvik

 

Priebeh výuky (2-dňový formát):

  1. deň: teória + praktický nácvik
  2. deň: praktický nácvik, testovanie, manuálne techniky

 

Témy prednášok a cvičení:

  1. Funkčná anatómia oporno-pohybového systému
  2. Testovanie svalov – nácvik v športovom oblečení vo fitnescentre
  3. Testy pre skrátené svaly – nácvik
  4. Testy pre oslabené svaly – nácvik
  5. Správne držanie tela a vplyvy gravitácie 

 

Kurz je certifikovaný a ukončený – Certifikátom o absolvovaní 5-10 hod teoretických a praktických cvičení.

 

Vyučujúci – Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD., PaedDr. Petr Tlapák, CSc., Mgr. Pavol Ferenc, PhD.

 

Pre rezervovanie miesta je potrebné internet-bankingom uhradiť zálohu za kurz podľa pozvánky.

Cena:

128 €, 1-dňový formát

198 €, 2-dňový formát

 

Bankový účet: IBAN:  SK2211 00000000 2946061313

There is currently no content classified with this term.