Konzultácie a tréningy

1. Cenník pre samoplatcu:

 • Konzultácia problému, svalový test, zadanie termínu cvičenia - 25min.:       15€
 • Fitnesstréning - ukážka techniky, vedenie pohybu k estetike, vysvetlenie princípov 45min.:       15€
 • Fyziofitness tréning - ukážka techniky, vedenie pohybu, vysvetlenie centračno-stabilizačného posilňovania - 60min.:       25€
 • Fyziofitness terapia - konzultácia problému, svalový test, ukážka techniky, vedenie pohybu, vysvetlenie centračno-stabilizačného posilňovania, strečing a uvolnenie segmentu - 90min.:       30€
 • Dvojica cvičiacich - v rovnakých cenách a doplatok:       +10€

 

2. Cenník služieb pre absolventov certifikovaných kurzov a vzdelávania v športe:

 • Konzultácia problému, svalový test, zadanie termínu cvičenia - 25min.:       10€
 • Fitnesstréning - ukážka techniky, vedenie pohybu k estetike, vysvetlenie princípov 45min.:       15€
 • Fyziofitness tréning - ukážka techniky, vedenie pohybu, vysvetlenie centračno-stabilizačného posilňovania - 60min.:       15€
 • Fyziofitness terapia - konzultácia problému, svalový test, ukážka techniky, vedenie pohybu, vysvetlenie centračno-stabilizačného posilňovania, strečing a uvolnenie segmentu - 90min.:       22€

 

Cenník jednotlivých certifikovaných vzdelávacích kurzov v športe:

 • Kurz trénera fitness I. - III.st.:        I. st. 298€ (dvojica: 278€),    II. st. 388€,     III. st. 488€
 • Kurz trénera kulturistiky I.-II. kv. st., príprava na súťaž (jedálničky):    188€ - 228€
 • Kurz - Fyziotréner licencia A:       468€
 • Kurz - Fyziotréner licencia B:       568€
 • Kurz - Fyziotréner licencia C:       668€
 • Kurz dietetiky a výživy človeka:    168€ - 288€ (zahŕňa aj tvorbu jedálničkov)
 • Kurz testovania svalov I.-II.:          128-198€

 

3.

 • Cena za predĺženie platnosti certifikátu, duplikát (strata, certifikát v cudzom jazyku), opakované vystavenie dokladov:     148€ (I. st.), 198€ (II. st.)
 • Cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky:       40€

 

Ceny sú platné s účinnosťou od 1.8.2021

Obrázok pod nadpisom: