BRATISLAVA – Centrum fyzioterapie Rehabilica, Grösslingová 7, 811 09

Fyziotréner – Licencia A, B a C

JANUÁR-MAREC 2022: 29.-30.1., 5.-6.2., 19.-20.2., 26.-27.2., 12.-13.3., 19.3., Výuka soboty, nedele, Záverečná skúška – p. test 9.4.2022 + odovzdanie seminárnej práce (3-4 strany)

Cancel
Obrázok pod nadpisom: