BRATISLAVA – Ružinovská poliklinika, a.s., Ružinovská 10, 821 01

Fyziotréner – Licencia A, B a C

AUGUST-OKTÓBER 2022: 20.-21.8., 27.-28.8., 10.-11.9., 1.-2.10., 8.-9.10., 15.10., Výuka soboty, nedele, Záverečná skúška – p. test 22.10.2022 + odovzdanie seminárnej práce (3-4 strany)

Cancel
Obrázok pod nadpisom: