BRATISLAVA – Športové centrum FanatiX, Dunajská 23, 811 08

Certifikovaný kurz - tréner fitness I. kv. stupňa

JÚN-JÚL 2022:  25. + 26.6. (samoštúdium) a 2. + 3.7. (prax) a 9.7. (prax) + 10.7. (záv. skúšky)

Cancel
Obrázok pod nadpisom: