KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Certifikovaný kurz - tréner fitness I. kv. stupňa

JÚL 2022:  16. + 17.7. (samoštúdium) a 23. + 24.7. (prax) a 30.7. (prax) + 31.7. (záv. skúšky)

Cancel
Obrázok pod nadpisom: