Banská Bystrica - Fitnescentrum RELAX GYM, ul. Internátna 7108, 974 01

Certifikovaný kurz - tréner fitness I. kv. stupňa

AUGUST 2022:  13. + 14.8. (samoštúdium) a 20. + 21.8. (prax) a 27.8. (prax) + 28.8. (záv. skúšky)

Cancel
Obrázok pod nadpisom: