BRATISLAVA – Športové centrum FanatiX, Dunajská 23, 811 08

Certifikovaný kurz - tréner fitness I. kv. stupňa

SEPTEMBER-OKTÓBER 2022:  24. + 25.9. (samoštúdium) a 1. + 2.10. (prax) a 8.10. (prax) + 9.10. (záv. skúšky)

Cancel
Obrázok pod nadpisom: