KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Certifikovaný kurz - tréner fitness I. kv. stupňa

OKTÓBER 2022:  1. + 2.10. (samoštúdium) a 8. + 9.10. (prax) a 15.10. (prax) + 16.10. (záv. skúšky)

Cancel
Obrázok pod nadpisom: