BRATISLAVA – Športové centrum FanatiX, Dunajská 23, 811 08

Certifikovaný kurz - tréner fitness I. kv. stupňa

OKTÓBER-NOVEMBER 2022:  29. + 30.10. (samoštúdium) a 5. + 6.11. (prax) a 12.11. (prax) + 13.11. (záv. skúšky)

Cancel
Obrázok pod nadpisom: