KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Certifikovaný kurz - tréner fitness I. kv. stupňa

NOVEMBER 2022:  5. + 6.11. (samoštúdium) a 12. + 13.11. (prax) a 19.11. (prax) + 20.11. (záv. skúšky)

Cancel
Obrázok pod nadpisom: