Dovoľte nám aby sme Vás informovali o povinnostiach, ktoré Vám vyplývajú z platnej legislatívy zákona o športe platného od 1.1.2016.

1.informácia –  Tí, ktorí podnikajú (ako športový odborník) prostredníctvom právnickej osoby (napr. s.r.o.), info:

http://www.minedu.sk/podnikanie-sportoveho-odbornika-prostrednictvom-pravnickej-osoby/

2.informácia –   Tí, ktorí podnikajú ako športový odborník, ktorý začal vykonávať svoju činnosť ako podnikanie

pred 1.1.2017

http://www.minedu.sk/cinnost-sportoveho-odbornika-ako-podnikanie/

3.informácia –   Tí, ktorí podnikajú ako športový odborník, ktorý začal vykonávať svoju činnosť ako podnikanie

až v roku 2017

http://www.minedu.sk/cinnost-sportoveho-odbornika-ako-podnikanie/

V prípade že nepodnikáte sa na Vás tieto povinnosti nevzťahujú.

 

VII. Podnikanie športového odborníka v SR