BRATISLAVA – Centrum fyzioterapie Rehabilica, Grösslingová 7, 811 09

Kurz poradca pre výživu v športe a klinickú dietetiku

OKTÓBER-NOVEMBER 2021: 4 dňový formát – 30.-31.10. a 6.-7.11.

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: