BRATISLAVA – Centrum fyzioterapie Rehabilica, Grösslingová 7, 811 09

Tréner fitness I. kv. stupňa

FEBRUÁR 2022:  12. + 13.2. (samoštúdium) a 19. + 20.2. (prax) a 26.2. (prax) + 27.2. (záv. skúšky)

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: