BRATISLAVA – Centrum fyzioterapie Rehabilica, Grösslingová 7, 811 09

Kurz poradca pre výživu v športe a klinickú dietetiku

AUGUST 2021: 4 dňový formát – 21.-22.8. a 28.-29.8., 29.8. – záverečný test

 

 

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: