BRATISLAVA – Športové centrum FanatiX, Dunajská 23, 811 08

Certifikovaný kurz - tréner fitness I. kv. stupňa

OKTÓBER 2023:  14. + 15.10. (samoštúdium) a 21. + 22.10. (prax) a 28.10. (prax) + 29.10. (záv. skúšky)

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: