BRATISLAVA – Športové centrum FanatiX, Dunajská 23, 811 08

Počet miest: 
1
Certifikovaný kurz - tréner fitness I. kv. stupňa

SEPTEMBER 2023:  2. + 3.9. (samoštúdium) a 9. + 10.9. (prax) a 16.9. (prax) + 17.9. (záv. skúšky)

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: