Clone of KOŠICE - 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Tréner fitness I. kv. stupňa

APRÍL-MÁJ 2022:  16. + 17.4. (samoštúdium) a 23. + 24.4. (prax) a 30.4. (prax) + 1.5. (záv. skúšky)

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: