KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Certifikovaný kurz - tréner fitness I. kv. stupňa

AUGUST-SEPTEMBER 2022:  27. + 28.8. (samoštúdium) a 3. + 4.9. (prax) a 10.9. (prax) + 11.9. (záv. skúšky)

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: