Chcete pracovať v oblasti fitness alebo rozšíriť svoje znalosti, schopnosti, získať nové zručnosti a uznávanú kvalifikáciu?

Využite naše služby a získajte trénerskú licenciu pod dohľadom skúsených profesionálov. Naše akreditované kurzy pre osobných trénerov vo fitnes a kulturistike I., II. a III. kvalifikačného stupňa sú určené záujemcom, ktorí chcú podnikať alebo sa zamestnať ako osobní tréneri, taktiež profesionálnym trénerom, ktorí chcú rozšíriť svoje vedomosti, ale aj tým, ktorí chcú kurz využiť pre získanie vedomostí a zdokonalenie vlastného tréningu.

OBSAH TEÓRIE:
• Funkčná anatómia, Fyziológia športubg-fitness
• Psychológia športu – motivácia klienta, komunikácia, empatia, zvládanie stresu
• Výživa v športe, vitaminácia, glykemický index, zostavenie individuálnych plánov výživy
• Teória a didaktika športového tréningu
 
OBSAH PRAXE:
• úvodné stretnutie s klientom
• meranie telesných parametrov
• zostavenie tréningového plánu, cvičení
• ukážky presného vykonania cvikov
• prvá pomoc pri zraneniach pri športe
 

Potrebujete:
• mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou – kópiu dokladu
• potvrdenie od lekára s textom, že ste zdravotne spôsobilý/á zúčastniť sa skupinového školenia vo fitnes a kulturistike
• 1 malú fotografiu na preukaz trénera v rozmere max. 2cm x 2,5cm
 

CENA certifikátu a preukazu osobného trénera s medzinárodnou platnosťou  (certifikát je vydávaný aj v nemeckom a anglickom jazyku)

  • I. kvalifikačného stupňa: 278 €
  • II. kvalifikačného stupňa: 288 €
  • III. kvalifikačného stupňa: 478 €

Zľava pre dvojicu: 20 € na osobu v prípade dvojice pre jeden kurz (do poznámky napíšte meno, s kým vo dvojici prídete)

Rekvalifikácia / predĺženie platnosti licencie – 80 € (podmienkou je zvládnutie písomného rekvalifikačného testu)

Cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky – 40 €

Pozn. Ceny sú uvedené s DPH a sú platné s účinnosťou od 12.12.2015.

 black-and-white-fitness
 

KALENDÁR ŠKOLENÍ: TERMÍNY A PRIHLÁŠKY

Pozrite si aj:  ORGANIZAČNÉ POKYNY

 
Školenia osobných trénerov