Voľné termíny kurzov

Miesto: Termín: Čas:

BRATISLAVA  -Centrum fyzioterapie REHABILICA, Grösslingová 7, 811 09

JANUÁR  2019: 12.+13.1.  Obsah výuky : Anatómia + funkcia muskulo skeletálneho systému, – biomechanika, vplyv sily a pozitívne vplyvy silového tréningu- postúra, vplyvy gravitácie, cielené kompenzačné cvičenia – svalové testy, nácvik funkčného vyšetrenia klienta, Výuka: Mgr. M.Dlhoš,PhD., Mgr.P.Ferenc,PhD.,  R.Vavrečan IFBB Pro   26. + 27.1. Praktické cvičenia, psychológia v športe, couching, upresňovanie techniky určených cvikov,  písanie ZP, následne  –  záverečné skúšky a odovzdanie ZP.

9.00 – 17.00

OBSADENÉ

BANSKÁ BYSTRICA – fitnescentrum RELAX GYM, ul. Internátna 7108

MAREC 2019: 2. + 3.3.   Obsah výuky : Anatómia + funkcia muskulo skeletálneho systému, – biomechanika, vplyv sily a pozitívne vplyvy silového tréningu- postúra, vplyvy gravitácie, cielené kompenzačné cvičenia – svalové testy, nácvik funkčného vyšetrenia klienta, Výuka: Mgr. M.Dlhoš,PhD., Mgr.P.Ferenc,PhD.,  R.Vavrečan IFBB Pro    MAREC 2019: 9. + 10.3. Praktické cvičenia, psychológia v športe, couching, upresňovanie techniky určených cvikov,  písanie ZP, následne  –  záverečné skúšky a odovzdanie ZP.

8.45 – 17.00

OBSADENÉ

KOŠICE – TITUS Fitnes, Popradská 64. Borovicový Háj,     040 11

MAREC 2019: 23. + 24.3.     Obsah výuky : Anatómia + funkcia muskulo skeletálneho systému, – biomechanika, vplyv sily a pozitívne vplyvy silového tréningu- postúra, vplyvy gravitácie, cielené kompenzačné cvičenia – svalové testy, nácvik funkčného vyšetrenia klienta, Výuka: Mgr. M.Dlhoš,PhD., Mgr.P.Ferenc,PhD.,  R.Vavrečan IFBB Pro   MAREC 2019:  30. + 31.3. Praktické cvičenia, psychológia v športe, couching, upresňovanie techniky určených cvikov,  písanie ZP, následne  –  záverečné skúšky a odovzdanie ZP.

9.00 – 17.00

OBSADENÉ

BANSKÁ BYSTRICA – fitnescentrum RELAX GYM, ul. Internátna 7108

APRÍL 2019: 13. + 14.4. Sobota – svalová diagnostika- lektor Dr. M.Dlhoš / Nedeľa – upresňovanie techniky a dýchania silových cvičení – Mgr.P.Ferenc

9.00 – 17.00

OBSADENÉ

ŽILINA: MOZOLANI FITNESS ZOC MAX ,Prielohy 979/10, Žilina, 010 07 – v ZOC Max

MÁJ  2019: 11.+12.5.  Obsah výuky : Anatómia + funkcia muskulo skeletálneho systému, – biomechanika, vplyv sily a pozitívne vplyvy silového tréningu- postúra, vplyvy gravitácie, cielené kompenzačné cvičenia – svalové testy, nácvik funkčného vyšetrenia klienta, Výuka: Mgr. M.Dlhoš,PhD., Mgr.P.Ferenc,PhD., Doc.J.Jedlička,dr.J.Laco, Mgr. R.Vavrečan IFBB Pro  /18.+19.5 +  25. + 26.5.  Praktické cvičenia, psychológia v športe, couching, upresňovanie techniky určených cvikov,  písanie ZP, následne  –  záverečné skúšky a odovzdanie ZP.

9.00 – 17.00

OBSADENÉ

BANSKÁ BYSTRICA – fitnescentrum RELAX GYM, ul. Internátna 7108

JÚN 2019: 29.+30.6. + JÚL: 6.+7.7.+ AUGUST: 3.+4.8.

9.00 – 17.00

OBSADENÉ

BRATISLAVA  -Centrum fyzioterapie REHABILICA, Grösslingová 7, 811 09

NOVEMBER 2019:  9.+16.+23.+30.11. DECEMBER 2019: 7.12., výuka prebieha soboty, nedele: samoštúdium

9.00 – 17.00

PRIHLÁSIŤ

Trénerský kurz II.kvalifikačného stupňa

Cieľom vzdelávacieho procesu pre II. kvalifikačný stupeň je: • doplnenie a rozšírenie si teoretických vedomostí vo všeobecných predmetoch z I. kvalifikačného stupňa • naučiť sa vypracovávať tréningové programy, testovať výsledky cvičení • prax pre zlepšovanie techniky cvičenia, lepšie dýchanie, kvalita cvičenia pre tvarovanie tela, intenzita • pripraviť trénerov pre prácu s klientmi vo fitnescentre, kondičné cvičenia pre laickú verejnosť, odbornú prípravu tvarovania tela a rysovania svalovej hmoty na súťaže vo fitness a kulturistike. Absolventi školenia II. kvalifikačného stupňa získavajú štvrtú najvyššiu inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v štátoch EU, majú zodpovedajúce teoretické vedomosti a praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré im umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného športu mládeže a na úrovni športu pre všetkých vo všetkých vekových kategóriách. Úspešní absolventi po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti osobný tréner vo fitnes II. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého sa môžu uchádzať o prácu osobného trénera alebo inštruktora vo fitnes centre pre záujemcov všetkých vekových kategórií, športovom stredisku mládeže alebo samostatne rozvíjať vlastnú prax (živnostenský list).

Podmienky prijatia

Absolvovaný I. stupeň vzdelávania (tréner vo fitnes I. kvalifikačného stupňa). Prax minimálne 6 mesiacov od získania osvedčenia I. kval. stupňa. Po 6 mesiacoch praxe trénera vo fitnescentre alebo na športovisku, komunikácia, zvládanie metodiky bezpečnosti techniky silových cvikov, správne dýchanie, motivačné aspekty vedenia klienta v jeho prospech.

Forma a obsah vzdelávania

Víkendové štúdium – školenie, teoretická a praktická výučba pod vedením lektorov v trvaní 6 dní, spolu 60 vyučovacích hodín (1 vyuč.hodina=45 minút) plus 40 hod. dištančnou formou, vypracovanie záverečnej práce. 1.deň – Anatómia II. + svalové funkčné testy – Dr. Miroslav Dlhoš, PhD. 2.deň – Výživa vo fitness a kulturistike – Mgr. Juraj Laco PhD., Mgr. Pavol Ferenc PhD. 3.deň – Psychológia v športe a fitness – Doc. PhDr. Tomáš Gregor, PhD. 4.deň – Psychológia v športe II.- Doc. PhDr. Tomáš Gregor, PhD. 5.deň – Praktické cvičenia-Roman Vavrečan PRO IFBB/Mgr. Pavol Ferenc, PhD. 6.deň – Záverečné skúšky, vypracovanie a odovzdanie ZP. Info + objednávky na:  info@informs.sk

Podmienky vydania osvedčenia

  • Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, individuálne štúdium a prax
  • Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky
  • Vypracovanie záverečnej práce

Platnosť trénerskej kvalifikácie – na obdobie 5 rokov. Predĺženie je podmienené absolvovaním 4 doškolení v priebehu 5 rokov a vykonávaním aktívnej trénerskej činnosti.

Cena medzinárodne platnej licencie II. kvalif.stupňa (v AJ, NJ jazyku) – 318 €

Cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky – 40 €

140 – cena za predĺženie platnosti certifikátu, vybavenie duplikátu (napr. po strate), opakované vystavenie časti dokladov

Prihlásiť na konkrétny termín kurzu sa môžete v hornej časti tejto stránky

Povedali o nás

Profesionálny prístup ,príjemní a inteligentní školitelia s inteligentným vystupovaním vďaka ktorým vládne na školení výborná atmosféra … Nemôžem povedať nič iné ako chválu ,chválu ,chválu. Som milo prekvapená vysokou úrovňou školenia a neľutujem ze som sa rozhodla prave pre informs 

Zuzana Zuzka

Chcem poďakovať celému týmu Inform za skvelý kurz trénerstva:))Vrelo každému odporúčam:)Super ludia:))

Valkýra Gym

Chcem sa poďakovať za super kurz a pochváliť hlavne lektorov, boli ste super.

Peto
Prihláška
na
  1. Vyplňte a odošlite prihlášku. Používajte diakritiku a vyplňte prosím všetky údaje. Sú potrebné pre vedenie evidencie o absolventoch kurzov a vystavenie certifikátov. Nezabudnite uviesť aktuálny emailový a telefonický kontakt. Komunikujeme väčšinou prostredníctvom emailu
  2. Na základe vyplnenej a odoslanej prihlášky Vám budeme rezervovať miesto na vzdelávacej akcii (školenie, workshop). Ak si želáte vystaviť faktúru, napíšte nám do poznámky fakturačné údaje. Na základe pozvánky, ktorú posielame cca 3 týždne pred začatím kurzu, uhraďte účastnícky poplatok na daný účet
  3. Rezervovaný kurz je možné zrušiť najneskôr 14 dní pred začiatkom konania kurzu. V opačnom prípade vám poslaná prihláška zabezpečuje rezerváciu miesta na kurze. Na základe toho si z organizačných dôvodov, v prípade že sa nedostavíte, vyhradzujeme právo účtovať storno poplatok vo výške 50% z ceny kurzu. V prípade, že už je kurz obsadený a máte vážny záujem sa ho zúčastniť, napíšte nám, aby sme Vás mohli kontaktovať, ak sa uvoľní miesto.

Účastník odoslaním prihlášky udeľuje spoločnosti Športové poradenstvo – INFORM, s.r.o. súhlas so spracovaním v prihláške uvedených osobných údajov v zmysle §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov na administratívne účely. Spoločnosť ručí za to, že poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe a nebudú použité na iný účel.

Zavrieť