Certifikovaný kurz - tréner fitness I. kv. stupňa

I. kvalifikačný stupeň – fitness, certifikovaný trénerský kurz

Cieľom vzdelávacieho procesu pre I. kvalifikačný stupeň je:

 • zvládnutie základných teoretických vedomostí v oblasti anatómie a výživy človeka pre danú špecializáciu
 • nácvik správneho dýchania a techniky cvičenia
 • naučiť sa zostavovať jednoduché cvičebné programy, stravovacie plány, smerom ku kondícii absolventa (kondičné schopnosti)
 • vyznať sa v labyrinte pohybu a palete rôznych cvikov
 • tréning schopností sústrediť sa na presné a kontrolované cvičenie, podľa zásad bezpečnosti a zdravia
 • tréning tzv. core - sily stredu tela a rovnováhy = proprioceptívny tréning
 • pripraviť odborníkov pre kondičné cvičenie a osobných trénerov do fitness centier pre širokú verejnosť
 • vypestovať si zdravie a krásu, estetiku a symetriu tela
 • zvýšiť motiváciu do ďalšieho vzdelávania v športe

Absolventi certifikovaného kurzu I.kvalifikačného stupňa získavajú najnižšiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v štátoch EU a po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti Osobný kondičný tréner vo fitnes I.kv. st., na základe ktorého sa im otvorí pracovná príležitosť a môžu sa uchádzať o prácu osobného trénera alebo inštruktora vo fitness centre, športovom stredisku, klube a pod. pre záujemcov všetkých vekových kategórii na úrovni športu pre všetkých. Zároveň ponúkame v spolupráci s úradmi práce (ÚP) ziskať rekvalifikáciu v národnom projekte "Nestrať prácu, vzdelávaj sa."

Cena certifikovaného trénerského kurzu

298 €  – cena certifikátu osobného kondičného trénera v natur. fitness I. kvalifikačného stupňa. V prípade úhrady do 3 týždňov pred začatím kurzu platí zľavnená cena – 268 €. V prípade úhrady po termíne, tzn. menej ako 3 týždne pred začiatkom kurzu, ostáva v platnosti základná cena kurzu. Špeciálna cena pre dvojicu – 278 €/osoba.

Podmienky prijatia

 • Vek od 18 rokov
 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Zdravotná spôsobilosť (potvrdenie od lekára = "zdravotne spôsobilý pre skupinové školenie trénera fitness")
 • Pre rezervovanie miesta je potrebné internet-bankingom uhradiť zálohu za kurz podľa pozvánky

Forma, rozsah a miesta vzdelávania

 • Víkendové školenie, teoretická (môže byť dištančnou formou) a praktická (vo fitness centre) výučba pod vedením viac ako 20 diplomovaných odborníkov v trvaní 6+1 dní (posledný deň záverečná skúška a odovzdanie certifikátov), spolu 50 vyučovacích hodín.
 • V cene zahrnuté mailové študijné materiály (prednášky, okruhy otázok ku skúške a ďalší materiál), ku skúške je potrebné si zakúpiť skríptá v cene 35 €.
 • Individuálne štúdium a prax medzi jednotlivými časťami školenia. V čase pandémie prebieha štúdium teórie formou samoštúdia dištančne (doma) a funkčný silový tréning prezenčne vo fitness centre.
 • Nájdete nás v Bratislave na Dunajskej 23, Seredi na M.R.Štefánika 1151, Nitre na Hattalovej 19, Banskej Bystrici na Internátnej 7108, Lučenci na Doktora Herza 22, Košiciach v OC Optima na Moldavskej ceste 32, či Michalovciach na ul. Štefana Tučeka 19.
 • V Novom roku 2023 pre Vás pridávame viaceré termíny kurzov vo viacerých mestách.

Podmienky vydania osvedčenia

Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, individuálne štúdium a prax. Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky. Súčasťou skúšky je aj základná diagnostika svalového systému vlastného tela.

Platnosť a predĺženie trénerskej kvalifikácie

Platnosť kvalifikácie je na obdobie 5 rokov. Predĺženie je možné a je podmienené v priebehu posledného roka platnosti licencie, individuálnym samoštúdiom anatómie, biomechaniky a výživy v športe a systematickým vykonávaním činnosti trénera v praxi. Potvrdenie sa vydáva po absolvovaní dvoch konzultácií spojených s kontrolou techniky prevedenia silových cvičení vo fitnesscentre.

 

Bankové spojenie spoločnosti:

IBAN: SK2211 00000000 2946061313

 

Registrácia na kurzy výživy tu:

https://www.informs.sk/sk/kategoria/1-kurz-poradca-pre-vyzivu-v-sporte-k...

 

25 € – konzultácia, cvičenie, technické vysvetlenie zameraného cviku (45 min)

188 € – cena za predĺženie platnosti certifikátu, v platnosti od 21.9.2022

38 € - opakované vystavenie časti platných dokladov, vybavenie duplikátu (po strate, doklad v cudzom jazyku, zmena priezviska)

48 - vybavenie kópie pre zápis do registra šp. odborníkov

40 € – cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky. Pozn. ceny sú platné s účinnosťou od 1.1.2018

39 € – kondičný osobný tréning s profesionálnym trénerom (60 min)

 

Naše kurzy môžete navštíviť v nasledujúcich mestách a fitnes centrách:

1. BRATISLAVA - Športové centrum FanatiX, Dunajská 23, 811 08, 2. NITRA - Fitness KeloGym, Hattalova 19, 949 01, 3. NITRA - FITSEN, Dolnočermánska 105, 949 11, 4. KOŠICE - 3Ple centrum, Moldavská cesta 32, 5. BANSKÁ BYSTRICAŠtúdio 3FIT, Dlhá 10, 974 05, 6. BANSKÁ BYSTRICA - RelaxGym, Internátna 7108, 040 11, 7. SEREĎ - Fitxko, M.R. Štefánika 1151, 8. LUČENEC - Olymp Pro Fitness, Doktora Herza 22, 9. ZVOLEN - RATES ARENA, Neresnická cesta 1074/13, 960 01 Zvolen-Pod Dráhy, 10. MICHALOVCE - FITStudio, ul. Štefana Tučeka 19, 071 01

There is currently no content classified with this term.