Fyziotréner – Licencia A, B a C

Podmienky prijatia na kurz (1 z ukončených kvalifikácií):

  • Absolvent pregraduálneho vzdelávania (získaný titul Bc.)
  • Absolventi FTVŠ UK
  • Tréneri fitness a kulturistiky od II. kv. stupňa získaného v školiacom stredisku INFORM, s.r.o
  • Diplomovaní fyzioterapeuti
  • Pre vyššie licencie (B, C) – absolvovanie vždy predchádzajúcej licencie
  • Pre rezervovanie miesta je potrebné internet-bankingom uhradiť zálohu za kurz podľa pozvánky

 

Obsah výuky (november 2021-január 2022) – Licencia A:

6.11. – Funkčná anatómia, 7.11. – Výživa v športe pre podporu funkčnej sily I.,  13.11. – Vývojová kineziológia dieťaťa I., 14.11. – Praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch I., 27.11. – Anatómia a základy biomechaniky I., 28.11. – FDLS I., 11.12. – Vývojová kineziológia dieťaťa II., 12.12. – FDLS II., 18.12. – Základy bioinformatiky v športe a liečbe I., 19.12. – Praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch II., 15.1. – Funkčné reťazenie práce svalstva dolných končatín, 29.1.2022 – Záverečné skúšky + odovzdanie seminárnej práce (3-4 strany)

 

1. mesiac:

1. deň – funkčná anatómia pohybového systému

2. deň – výživa v športe pre podporu funkčnej sily I. 

3. deň – vývojová kineziológia dieťaťa I.

4. deň -  praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch I.

5. deň -  anatómia a základy biomechaniky I.

6. deň - funkčná diagnostika lokomočného systému (FDLS) I.

 

2. mesiac:

1. deň – vývojová kineziológia dieťaťa II.

2. deň – funkčná diagnostika lokomočného systému (FDLS) II.

3. deň –  základy bioinformatiky v športe a liečbe I.

4. deň – praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch II.

 

3. mesiac:

1. deň – funkčné reťazenie práce svalstva dolných končatín

2. deň  – záverečné skúšky + odovzdanie seminárnej práce

 

Nasleduje samoštúdium + príprava na absolventské skúšky (29.1.2022).

 

Obsah výuky (január-marec 2022) – Licencia B:

15.1.  Funkčná anatómia II., 16.1. – Testovanie svalovej dysbalancie II., 22.1. – Výživa v športe III., 23.1. -Vývojová kineziológia dieťaťa III., 5.2. – FDLS III., 6.2. – Vývojová kineziológia dieťaťa IV., 12.2. – FDLS IV, 13.2. -Praktické cvičenia funkčnej sily II., 26.2. – Bioinformatika v športe a liečbe II., 27.2. – Výživa v športe IV.,  5.3. – Psychologické aspekty v koučingu osobného trénera I., 6.3. – Základy neuro-muskulárnej diagnostiky a terapie I., 12.3.2022 – Záverečné skúšky + odovzdanie seminárnej práce

 

1. mesiac:

1. týždeň – Funkčná anatómia II. a Testovanie svalovej dysbalancie II.

2. týždeň – Výživa v športe III. a Vývojová kineziológia dieťaťa III.

 

2. mesiac:

1. týždeň – Funkčná diagnostika lokomočného systému (FDLS) III. Vývojová kineziológia dieťaťa IV.

2. týždeň – Funkčná diagnostika lokomočného systému (FDLS) IV. a Praktické cvičenia funkčnej sily II.

3. týždeň –  Bioinformatika v športe a liečbe II. a Výživa v športe IV.

 

3. mesiac:

1. týždeň – Psychologické aspekty v koučingu osobného trénera I. a Základy neuro-muskulárnej diagnostiky a terapie I.

 

Nasleduje samoštúdium + príprava na absolventské skúšky (12.3.2022)

 

Cena za ucelený formát kurzu licencia A: 368 €

Cena za ucelený formát kurzu licencia B: 448 €

Cena za ucelený formát kurzu licencia C: 498 €

Náhradný termín skúšky kurzu licencia A: 80 €

Bankový účet: IBAN: SK33 6500 0000 0000 2060 0329

There is currently no content classified with this term.