Tréner kulturistiky I.-II. kvalifikačného stupňa

Cieľom vzdelávacieho procesu je:

 • správna príprava súťažiacich pre súťaže v kulturistike, efektívne a bezpečne bez preťaženia oporného systému
 • zostavovať efektívne tréningové programy a rôzne druhy jedálničkov pre rysovanie svalstva na súťaž
 • nácvik správneho dýchania a techniky cvičenia pre rast a rysovanie svalov
 • dosiahnutie naturálneho maxima v príprave na súťaž
 • predsúťažná suplementácia, efektívna a účinná v krátkom čase
 • funkčná anatómia a biomechanika pohybu
 • celková forma súťažiaceho, zdravie a krása tela, jeho estetika a funkčnosť

 

Podmienky prijatia

 • Vek 15-21 rokov (trénerstvo – od 18. rokov)
 • Zdravotná spôsobilosť

 

Forma a rozsah vzdelávania

 • 1. deň – 2 hod. - anatómia + biomechanika silového zaťaženia
 •             – 4 hod. - výživa v období pred súťažou, skladba jedálnička, 10  druhov jedálničkov, tipy na jedlo pre rysovanie svalstva
 • 2. deň – 6 hod. - prax, nácvik techniky silových cvikov, najlepšie cviky na objem, podpora regenerácie = rastu
 • 3. deň – 6 hod. - prax, nácvik techniky cvikov, správne dýchanie, tzv. brušná hydraulika, najlepšie silové cviky

 

Víkendové štúdium – školenie, teoretická a praktická výučba pod vedením lektorov v trvaní 3 dni, spolu 20 vyučovacích hodín (1 vyuč. hodina=45 minút). Individuálne štúdium a prax medzi jednotlivými časťami školenia. Záverečná skúška.

 

Cena certifikátu

198 € – cena certifikátu trénera kulturistiky I. kv. stupňa

228 € – cena certifikátu trénera kulturistiky II. kv. stupňa

24 € – konzultácia, cvičenie, technické vysvetlenie zameraného cviku (45 min)

148 € – cena za predĺženie platnosti certifikátu I. kv. stupňa, vybavenie duplikátu (napr. po strate), opakované vystavenie časti dokladov

198 € – cena za predĺženie platnosti certifikátu II. kv. stupňa, vybavenie duplikátu (napr. po strate), opakované vystavenie časti dokladov

40 € – cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky. Pozn. ceny sú platné s účinnosťou od 1.1.2020.

 

Podmienky vydania osvedčenia

Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, individuálne štúdium a prax. Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky. Absolventi školenia trénera kulturistiky získavajú trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v štátoch EU a po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti „Tréner kulturistiky I. – II. kv. stupňa“, na základe ktorého sa môžu uchádzať o prácu trénera kulturistiky a pripravovať tak seba a klientov na súťaže.

 

Bankové spojenie spoločnosti: IBAN: SK33 6500 0000 0000 2060 0329

There is currently no content classified with this term.