SEREĎ – Fitxko, M. R. Štefánika, 1151, Sereď, 926 01

Počet miest: 
1
Tréner kulturistiky I.-II. kvalifikačného stupňa

OKTÓBER 2021:  9. + 10.10. a 16.10., záv. skúška 13.11.

Cancel
Obrázok pod nadpisom: