KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Počet miest: 
1
Certifikovaný kurz - tréner fitness I.kv.stupňa kondičný

JANUÁR 2024:  6. + 7.1. (samoštúdium) + 14.1. (prax)  a 20.1. + 21.1. (prax) a  27. + 28.1. (záv. skúšky, nedeľa) 

Cancel
Obrázok pod nadpisom: