Voľné termíny kurzov

Miesto: Termín: Čas:

BRATISLAVA  – Centrum fyzioterapie Rehabilica, Grösslingová 7, 811 09

JANUÁR 2020:  11. + 12.1. + 18. + 19.1., záverečné skúšky: piatok 31.1.

So – Ne: 9.00–17:00

OBSADENÉ

KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima,Moldavská cesta 32,040 11,Košice-Juh

JANUÁR 2020:  11. + 12.1. + 18. + 19.1., záverečné skúšky: 1.2.

So – Ne: 9.00–17:00

OBSADENÉ

NITRA – FITNES KELOGYM, ul. Hattalová 19 / časť Čermáň

FEBRUÁR 2020:  1. + 2.2. + 8. + 9.2.  + 29.2., záverečné skúšky: 1.3.

So – Ne: 9.00–17:00

OBSADENÉ

BRATISLAVA  – Centrum fyzioterapie Rehabilica, Grösslingová 7, 811 09

FEBRUÁR 2020:  29.2. + 1.3. + 7. + 8.3.  + 14.3., záverečné skúšky: 20.3.

So – Ne: 9.00–17:00

OBSADENÉ

KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima,Moldavská cesta 32,040 11,Košice-Juh

MAREC 2020:  7. + 8.3. + 14. + 15.3.  + 28.3., záverečné skúšky: 29.3.

So – Ne: 9.00–17:00

OBSADENÉ

BRATISLAVA  – Centrum fyzioterapie Rehabilica, Grösslingová 7, 811 09

MÁJ 2020:  9. + 10.5. (samoštúdium) a 16. + 17.5. a 23. + 24.5., záverečné skúšky: 24.5.

So – Ne: 12:00–18:00

OBSADENÉ

KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima,Moldavská cesta 32,040 11,Košice-Juh

MÁJ 2020:  30. + 31.5. (samoštúdium) a 6. + 7.6. a 13. + 14.6., záverečné skúšky: 14.6.

So – Ne: 12:00–18:00

OBSADENÉ

NITRA – FITNES KELOGYM, ul. Hattalová 19 / časť Čermáň

MÁJ-JÚN 2020:  30. + 31.5. (samoštúdium) a 6. + 7.6. a 13. + 14.6., záverečné skúšky: 14.6.

So – Ne: 9:00–17:00

OBSADENÉ

BRATISLAVA  – Centrum fyzioterapie Rehabilica, Grösslingová 7, 811 09

JÚN 2020:  27. + 28. (samoštúdium) a 4. + 5.7. a 11. + 12.7., záverečné skúšky: 12.7.

So – Ne: 12:00–18:00

OBSADENÉ

KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima,Moldavská cesta 32,040 11,Košice-Juh

JÚL-AUGUST 2020:  18. + 19.7. (samoštúdium) a 25. + 26.7. a 1. + 2.8., záverečné skúšky: 2.8.

So – Ne: 12:00–18:00

OBSADENÉ

NITRA – FITNES KELOGYM, ul. Hattalová 19 / časť Čermáň

JÚL-AUGUST 2020:  25. + 26.7. (samoštúdium) a 1. + 2.8. a 8. + 9.8., záverečné skúšky: 9.8.

So – Ne: 09:00–16:00

OBSADENÉ

BRATISLAVA  – Centrum fyzioterapie Rehabilica, Grösslingová 7, 811 09

AUGUST 2020:  15. + 16.8. (domáce samoštúdium) a 22. + 23.8. (prax) a 29. (prax) + 30.8. (záverečné skúšky)

So – Ne: 12:00–18:00

OBSADENÉ

KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

SEPTEMBER 2020: 5. + 6.9. (domáce samoštúdium) a 12. + 13.9. (prax) a 26. (prax) + 27.9. (záverečné skúšky 14:00-18:00)

So – Ne: 12:00–18:00

OBSADENÉ

BANSKÁ BYSTRICA – Fitnescentrum RELAX GYM, ul. Internátna 7108, 974 01

SEPTEMBER 2020:  5. + 6.9. (domáce samoštúdium) a 12. + 13.9. (prax) a 19. (prax) + 20.9. (záverečné skúšky)

So – Ne: 12:00–18:00

OBSADENÉ

BRATISLAVA  – Centrum fyzioterapie Rehabilica, Grösslingová 7, 811 09

SEPTEMBER-OKTÓBER 2020:  26. + 27.9. (domáce samoštúdium) a 3. + 4.10. (prax) a 10. (prax) + 11.10. (záverečné skúšky)

So – Ne: 12:00–18:00

OBSADENÉ

NITRA – FITNES KELOGYM, ul. Hattalová 19 / časť Čermáň

OKTÓBER-NOVEMBER 2020:  24. + 25.10. (domáce samoštúdium) a 7. + 8.11. (prax) a 14. (prax) + 15.11. (záverečné skúšky)

So – Ne: 12:00–18:00

OBSADENÉ

KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

NOVEMBER 2020:  31. 10.+ 1.11. (domáce samoštúdium) a 7.11. + 8.11. (prax) a 14. (prax) + 15.11. (záverečné skúšky)

So – Ne: 12:00–18:00

OBSADENÉ

NITRA – FITNES KELOGYM, ul. Hattalová 19 / časť Čermáň

NOVEMBER 2020:  21.11. + 22.11. (prax) a 28. (prax) + 29.11. (záverečné skúšky)

So – Ne: 12:00–18:00

OBSADENÉ

BRATISLAVA  – Centrum fyzioterapie Rehabilica, Grösslingová 7, 811 09

NOVEMBER-DECEMBER 2020:  21. + 22.11. (domáce samoštúdium) a 28. + 29.11. (prax) a 5.12. (prax) + 6.12. (záverečné skúšky)

So – Ne: 12:00–18:00

OBSADENÉ

BRATISLAVA  – Centrum fyzioterapie Rehabilica, Grösslingová 7, 811 09

APRÍL-MÁJ 2021:  17. + 18.4. (domáce samoštúdium) a 24. + 25.4. (prax aj ONLINE) a 1. (prax) + 2.5. (záverečné skúšky)

So – Ne: 12:00–18:00

PRIHLÁSIŤ

KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

APRÍL-MÁJ 2021:  17. + 18.4. (domáce samoštúdium) a 24. + 25.4. (prax aj ONLINE) a 1. (prax) + 2.5. (záverečné skúšky)

So – Ne: 12:00–18:00

PRIHLÁSIŤ

NITRA – FITNES KELOGYM, ul. Hattalová 19 / časť Čermáň

APRÍL-MÁJ 2021:  17. + 18.4. (domáce samoštúdium) a 24. + 25.4. (prax aj ONLINE) a 1. (prax) + 2.5. (záverečné skúšky)

So – Ne: 12:00–18:00

PRIHLÁSIŤ

BANSKÁ BYSTRICA – Fitnescentrum RELAX GYM, ul. Internátna 7108, 974 01

APRÍL-MÁJ 2021:  17. + 18.4. (domáce samoštúdium) a 24. + 25.4. (prax aj ONLINE) a 1. (prax) + 2.5. (záverečné skúšky)

So – Ne: 12:00–18:00

PRIHLÁSIŤ

I. kvalifikačný stupeň – fitness

Cieľom vzdelávacieho procesu pre I. kvalifikačný stupeň je:

  • zvládnutie základných teoretických vedomostí vo všeobecných predmetoch potrebných pre danú špecializáciu
  • nácvik správneho dýchania a techniky cvičenia
  • tréning schopnosti sústrediť sa na presné, kontrolované a plynulé vykonávanie cvičení podľa zásad bezpečného a zdraviu prospešného cvičenia
  • naučiť sa zostavovať jednoduché cvičebné programy a stravovacie režimy
  • pripraviť odborníkov pre kondičné posilňovanie, osobných trénerov do posilňovní pre širokú verejnosť.

Absolventi školenia I.kvalifikačného stupňa získavajú najnižšiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v štátoch EU a po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti Osobný tréner vo fitnes a kulturistike I.kvalifikačného stupňa, na základe ktorého sa môžu uchádzať o prácu osobného trénera alebo inštruktora vo fitnes centre, športovom stredisku, klube a pod. pre záujemcov všetkých vekových kategórii na úrovni športu pre všetkých.

Podmienky prijatia

–  Vek 18 rokov

–  Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou

–  Zdravotná spôsobilosť

–  Pre rezervovanie miesta je potrebné internet-bankingom uhradiť zálohu za kurz podľa pozvánky

Forma a rozsah vzdelávania

Víkendové štúdium – školenie, teoretická a praktická výučba pod vedením lektorov v trvaní 5-6 dní, spolu 50 vyučovacích hodín (1 vyuč. hodina=45 minút). Individuálne štúdium a prax medzi jednotlivými časťami školenia. V čase pandémie prebieha štúdium teórie formou samoštúdia dištančne (doma) a funkčný silový tréning (1 alebo 2 dni) formou ONLINE školenia v domácich podmienkach. Tréning s činkami a strojmi prezenčne po otvorení fitnesscentier.

Podmienky vydania osvedčenia

Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, individuálne štúdium a prax. Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky. Súčasťou skúšky je aj základná diagnostika svalového systému vlastného tela.

Platnosť a predĺženie trénerskej kvalifikácie

Platnosť kvalifikácie je na obdobie 5 rokov. Predĺženie je možné a je podmienené v priebehu posledného roka platnosti licencie, individuálnym samoštúdiom anatómie, biomechaniky a výživy v športe a systematickým vykonávaním činnosti trénera v praxi. Potvrdenie sa vydáva po absolvovaní dvoch konzultácií spojených s kontrolou techniky prevedenia silových cvičení vo fitnesscentre.

Cena certifikátu

298 €  – cena certifikátu osobného trénera vo fitnes a kulturistike I. kvalifikačného stupňa. V prípade úhrady do 3 týždňov pred začatím kurzu platí zľavnená cena – 268 € . V prípade úhrady po termíne, tzn. menej ako 3 týždne pred začiatkom kurzu, ostáva v platnosti základná cena kurzu. Špeciálna cena pre dvojicu – 268 €/osoba.

Bankové spojenie spoločnosti:

IBAN: SK8811000000002626225032

Registrácia na kurz výživy tu:

http://www.informs.sk/poradca-kurz/

24 € – konzultácia, cvičenie, technické vysvetlenie zameraného cviku (45 min)

45 – cena za predĺženie platnosti certifikátu, vybavenie duplikátu (napr. po strate, certifikát v cudzom jazyku), opakované vystavenie časti dokladov

40 € – cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky. Pozn. ceny sú platné s účinnosťou od 1.1.2018

39 € – kondičný osobný tréning s profesionálnym trénerom (60 min)

 

Prihlásiť na kurz sa môžete v hornej časti tejto stránky

Povedali o nás

Profesionálny prístup ,príjemní a inteligentní školitelia s inteligentným vystupovaním vďaka ktorým vládne na školení výborná atmosféra … Nemôžem povedať nič iné ako chválu ,chválu ,chválu. Som milo prekvapená vysokou úrovňou školenia a neľutujem ze som sa rozhodla prave pre informs 

Zuzana Zuzka

Chcem poďakovať celému týmu Inform za skvelý kurz trénerstva:))Vrelo každému odporúčam:)Super ludia:))

Valkýra Gym

Chcem sa poďakovať za super kurz a pochváliť hlavne lektorov, boli ste super.

Peto
Prihláška
na
  1. Vyplňte a odošlite prihlášku. Používajte diakritiku a vyplňte prosím všetky údaje. Sú potrebné pre vedenie evidencie o absolventoch kurzov a vystavenie certifikátov. Nezabudnite uviesť aktuálny emailový a telefonický kontakt. Komunikujeme väčšinou prostredníctvom emailu
  2. Na základe vyplnenej a odoslanej prihlášky Vám budeme rezervovať miesto na vzdelávacej akcii (školenie, workshop). Ak si želáte vystaviť faktúru, napíšte nám do poznámky fakturačné údaje. Na základe pozvánky, ktorú posielame cca 3 týždne pred začatím kurzu, uhraďte účastnícky poplatok na daný účet
  3. Rezervovaný kurz je možné zrušiť najneskôr 16 dní pred začiatkom konania kurzu. V opačnom prípade vám poslaná prihláška zabezpečuje rezerváciu miesta na kurze. Na základe toho si z organizačných dôvodov, v prípade že sa nedostavíte, vyhradzujeme právo účtovať storno poplatok vo výške 50% z ceny kurzu. V prípade, že už je kurz obsadený a máte vážny záujem sa ho zúčastniť, napíšte nám, aby sme Vás mohli kontaktovať, ak sa uvoľní miesto.

Účastník odoslaním prihlášky udeľuje spoločnosti Športové poradenstvo – INFORM, s.r.o. súhlas so spracovaním v prihláške uvedených osobných údajov v zmysle §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov na administratívne účely. Spoločnosť ručí za to, že poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe a nebudú použité na iný účel.

Zavrieť