Voľné termíny kurzov

Miesto: Termín: Čas:

BRATISLAVA  – Centrum fyzioterapie REHABILICA, Grösslingová 7, 811 09

JANUÁR 2021: 8.-10.1.

PRIHLÁSIŤ

NMS diagnostika a terapia

NMS koncept je originálnou, pôvodnou metódou, nadväzujúcou na klasické (západné) koncepty manuálnej medicíny.

Kurz je určený pre fyzioterapeutov a lekárov v špecializácii FBLRneurológiaortopédiaalgeziológia a reumatológia. Kurz je rozdelený  do štyroch častí v celkovom rozsahu 92 hodín (v dvojročnom období). Jednotlivé časti sú ukončené skúškou a vydaním certifikátu.

Kurz je zaradený do kreditného systému: 21 kreditov za jednotlivú časť, celkovo 84 kreditov (lekári 15/60 kreditov).

Minimálne požiadavky: minimálna štandardná prax v odbore fyzioterapia a medicína.

PHYSIOPLUS centrum fyzioterapie a vzdelávania: držiteľ akreditácie na uskutočňovanie študijného programu Neuro-Muskulo-Skeletálnej diagnostiky a terapie pohybových porúch v rámci sústavného vzdelávania rozhodnutím č. Z08503-2013 zo dňa 19.2.2013

Anotácia kurzu:

Tematické kurzy manuálnej medicíny, cieľom ktorých je oboznámiť účastníkov s Neuro-muskulo-skeletálnym (NMS) konceptom diagnostiky a terapie porúch funkcie pohybového systému.

Vhodný ako príprava fyzioterapeutov a lekárov pre samostatný výkon činnosti.

Modul A

Diagnostika neuro – muskulo – skeletálnych porúch funkcie pohybového aparátu

Účastníci kurzu sa oboznámia so základnými diagnostickými schémami. Naučia sa klasifikovať symptómy v anamnéze, stanoviť rozsah a povahu vzniknutej dysfunkcie, určiť akútnosť poruchy. Pomocou širokej škály testov budú objektivizovať svoje zistenia a detekovať kľúčovú štruktúru, zodpovednú za aktuálne prejavy dysfunkcie.

Dôraz je kladený na štandardizáciu vyšetrenia a interpretáciu získaných údajov spojenou s procesom klinického rozhodovania. Celý tento proces smeruje k výberu vhodnej terapeutickej metódy, bezpečnému výkonu praxe a optimalizácii ďalšieho postupu.

V praktickej časti kurzu si poslucháči osvoja základnú terminológiu v rámci procesu diagnostiky a získajú základné manuálne zručnosti pri fyzikálnom vyšetrení.

Praktické skúsenosti pozostávajú z inšpekcie, palpácie (podľa topiky, typu štruktúry a hĺbky), vyšetrenia aktívnych, pasívnych a rezistovaných pohybov, vyšetrenia joint play, aplikácie provokačných (distrakčných a kompresných) manévrov, vyšetrenia neurálnej, myofasciálnej a kĺbovej mobility, svalových testov a základných špeciálnych testov.

Ďalšou časťou praktickej výučby diagnostiky v uvedenom koncepte je riešenie vybraných modelových prípadových štúdií, na príklade ktorých si osvoja skúsenosti s vedením zápisu a klinického zdôvodnenia použitého postupu.

Rozsah: 48 hodín

Modul B

Terapia neuro – muskulo – skeletálnych porúch funkcie pohybového aparátu

Kurz nadväzuje na vedomosti a praktické zručnosti získané v prvej časti kurzu. Účastníci kurzu sa oboznámia so základnými konceptmi používanými na ovplyvňovanie vybraného typu štruktúry, ktorá aktuálne dominuje v klinickom obraze.

Dôraz je kladený na pochopenie princípu pôsobenia (mechanizmu), praktického spôsobu prevedenia a zhodnotení účinku použitej techniky.

V praktickej časti kurzu získajú poslucháči základné manuálne zručnosti  ovplyvnenia myofasciálnych, spojivových, kapsulárnych, šľachových, neurálnych a viscerálnych štruktúr.

Rozsah: 48 hodín

Pozn. Jednotlivé časti kurzov obsahovo nadväzujú.

Lektor: Mgr. Marián Jendrichovský, PhD., PHYSIOPLUS Centrum Fyzioterapie a Vzdelávania

Kedy: 8.1.-10.1.2021

Kde: Fyziocentrum Rehabilica, Grosslingová 7, Bratislava

Cena: 300 Eur

Povedali o nás

Profesionálny prístup ,príjemní a inteligentní školitelia s inteligentným vystupovaním vďaka ktorým vládne na školení výborná atmosféra … Nemôžem povedať nič iné ako chválu ,chválu ,chválu. Som milo prekvapená vysokou úrovňou školenia a neľutujem ze som sa rozhodla prave pre informs 

Zuzana Zuzka

Chcem poďakovať celému týmu Inform za skvelý kurz trénerstva:))Vrelo každému odporúčam:)Super ludia:))

Valkýra Gym

Chcem sa poďakovať za super kurz a pochváliť hlavne lektorov, boli ste super.

Peto
Prihláška
na
  1. Vyplňte a odošlite prihlášku. Používajte diakritiku a vyplňte prosím všetky údaje. Sú potrebné pre vedenie evidencie o absolventoch kurzov a vystavenie certifikátov. Nezabudnite uviesť aktuálny emailový a telefonický kontakt. Komunikujeme väčšinou prostredníctvom emailu
  2. Na základe vyplnenej a odoslanej prihlášky Vám budeme rezervovať miesto na vzdelávacej akcii (školenie, workshop). Ak si želáte vystaviť faktúru, napíšte nám do poznámky fakturačné údaje. Na základe pozvánky, ktorú posielame cca 3 týždne pred začatím kurzu, uhraďte účastnícky poplatok na daný účet
  3. Rezervovaný kurz je možné zrušiť najneskôr 14 dní pred začiatkom konania kurzu. V opačnom prípade vám poslaná prihláška zabezpečuje rezerváciu miesta na kurze. Na základe toho si z organizačných dôvodov, v prípade že sa nedostavíte, vyhradzujeme právo účtovať storno poplatok vo výške 50% z ceny kurzu. V prípade, že už je kurz obsadený a máte vážny záujem sa ho zúčastniť, napíšte nám, aby sme Vás mohli kontaktovať, ak sa uvoľní miesto.

Účastník odoslaním prihlášky udeľuje spoločnosti Športové poradenstvo – INFORM, s.r.o. súhlas so spracovaním v prihláške uvedených osobných údajov v zmysle §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov na administratívne účely. Spoločnosť ručí za to, že poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe a nebudú použité na iný účel.

Zavrieť