Certifikovaný kurz fitness - tréner fitness I.kv.st.

Kurz fitness trener - I. kvalifikačný stupeň, certifikovaný trénerský kurz

Cieľom vzdelávacieho procesu pre kurz osobný trener Fitness I.kvalif.stupeň je :

 • zvládnutie základných vedomostí v oblasti anatómie a výživy človeka pre danú špecializáciu
 • nácvik správneho dýchania a techniky cvičenia, wellbeing
 • naučiť sa zostavovať jednoduché cvičebné programy, stravovacie plány, smerom ku kondícii absolventa (kondičné schopnosti)
 • orientovať sa v palete rôznorodosti cvikov a ich alternatív
 • nácvik - sústrediť sa na presné a kontrolované cvičenie, podľa zásad precíznosti a bezpečnosti 
 • tréning tzv. core - sily stredu tela a rovnováhy = proprioceptívny tréning
 • pripraviť odborníkov pre tréning FITNESS a osobných trénerov do fitness centier a športoviská
 • vypestovať si zdravie kondíciu a krásu, zharmonizovať telo čo najskôr do estetiky
 • zvýšiť motiváciu do ďalšieho vzdelávania v športe

Absolventi certifikovaného kurzu I.kvalifikačného stupňa získavajú najnižšiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v štátoch EU a po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti Osobný kondičný tréner vo fitnes I.kv. st., na základe ktorého sa im otvorí pracovná príležitosť a môžu sa uchádzať o prácu osobného trénera alebo inštruktora vo fitness centre, športovom stredisku, klube a pod. pre záujemcov všetkých vekových kategórii na úrovni športu pre všetkých. Zároveň ponúkame v spolupráci s úradmi práce (ÚP) ziskať rekvalifikáciu aj v rokoch 2024-2025.

Cena trénerského kurzu fitness

298 € – cena kurzu trénera vo fitness I. kvalifik.stupňa. V prípade úhrady do 3 týždňov pred začatím kurzu platí pre Vás zľavnená cena – 248 €. V prípade úhrady po termíne, tzn.menej ako 3 týždne pred začiatkom kurzu, ostáva v platnosti základná cena kurzu. Špeciálna cena pre dvojicu – 268 €/osoba.

Podmienky prijatia

 • Vek od 18 rokov
 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Zdravotná spôsobilosť (potvrdenie od lekára = "zdravotne spôsobilý pre skupinové školenie trénera fitness")
 • Pre rezervovanie miesta je potrebné internet-bankingom uhradiť zálohu za kurz podľa pozvánky

Forma, rozsah a miesta vzdelávania

 • Víkendové školenie, teoretická (môže byť dištančnou formou) a praktická (vo fitness centre) výučba pod vedením 12 diplomovaných odborníkov v trvaní 6+1 dní (posledný deň záverečná skúška a odovzdanie certifikátov), zahŕňa aj online forma výuky - spolu 50 vyučovacích hodín.
 • V cene sú zahrnuté el.mailové štud.materiály (prednášky, okruhy otázok ku skúške) + ku štúdiu je potrebné si zakúpiť skríptá v cene 16,8€ x 2ks + poštovné .
 • Individuálne štúdium a prax medzi jednotlivými časťami školenia. V čase pandémie prebieha štúdium teórie formou samoštúdia dištančne (doma) a funkčný silový tréning prezenčne vo fitness centre.
 • Nájdete nás v BA na ul.Dunajskej 23, v Seredi na M.R.Štefánika 1151, v Nitre na ul.Hattalovej 19, v B.Bystrici ul.Dlhá 10, v Lučenci na ul.Dr. Herza 22, v Košiciach v OC OPTIMA na Moldavskej ceste 32,

Podmienky vydania osvedčenia

Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, individuálne štúdium a prax. Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky. Súčasťou skúšky je aj základná diagnostika svalového systému vlastného tela.

Platnosť a predĺženie trénerskej kvalifikácie

Platnosť kvalifikácie je na obdobie 5 rokov. Predĺženie je možné a je podmienené v priebehu posledného roka platnosti licencie, individuálnym samoštúdiom anatómie, biomechaniky a výživy v športe a systematickým vykonávaním činnosti trénera v praxi. Potvrdenie sa vydáva v posledný deň školenia spojený s kontrolou techniky-prevedenia silových cvičení vo fitnesscentre skúšajúcim lektorom/resp.skúšobnou komisiou.

Bankové spojenie spoločnosti:           IBAN: SK88 1100 0000 0026 2622 5032

Registrácia na kurzy výživy TU :  https://www.informs.sk/sk/kategoria/1-kurz-poradca-pre-vyzivu-v-sporte-k...

35 € – konzultácia, cvičenie, technické vysvetlenie zameraného cviku (45 min)

188 € – cena za predĺženie platnosti certifikátu, v platnosti od 21.9.2022

48 € - opakované vystavenie časti platných dokladov, vybavenie duplikátu (po strate, doklad v cudzom jazyku, zmena priezviska)

58 - konzultácia a zabezpečenie potvrdenia pre RFO, (zápis do registra fyzických osôb v športe)

48 € – cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky. Pozn. ceny sú platné s účinnosťou od 1.1.2024

50 € – osobný tréning s profesionálnym trénerom (60 min)

 

Naše kurzy môžete navštíviť v nasledujúcich mestách a fitnes centrách:

1. BRATISLAVA - Športové centrum FanatiX, Dunajská 23, 811 08,   2.NITRA - Fitness KeloGym, Hattalova 19, 949 01,  3.NITRA - FITSEN, Dolnočermán.105,949 11,   4.KOŠICE - 3PLE centrum, Moldavská cesta 32, 5. BANSKÁ BYSTRICAŠtúdio 3FIT, Dlhá 10, 974 05,  6.BANSKÁ BYSTRICA - RelaxGym, Internátna 7108, 040 11, 7.SEREĎ - Fitxko, M.R. Štefánika 1151, 8.LUČENEC - Olymp Pro Fitness, Doktora Herza 22,  9.ZVOLEN - RATES ARENA, Neresnická cesta 1074/13, 960 01 Zvolen-Pod Dráhy,