KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Tréner fitness I. kv. stupňa

AUGUST 2021:  14. + 15.8. (samoštúdium) a 21. + 22.8. (prax) a 28. (prax) + 29.8. (záv. skúšky)

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: