KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Tréner fitness I. kv. stupňa

MAREC 2022:  5. + 6.3. (samoštúdium) a 12. + 13.3. (prax) a 19.3. (prax) + 20.3. (záv. skúšky)

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: