KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Tréner fitness I. kv. stupňa

MÁJ-JÚN 2022:  28. + 29.5. (samoštúdium) a 4. + 5.6. (prax) a 11.6. (prax) + 12.6. (záv. skúšky)

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: