Konzultácie a tréningy

1. Cenník jednotlivých certifikovaných vzdelávacích kurzov v športe:

 • Kurz trénera fitness I. - III.st.:        I. st. 298 € (dvojica: 278 €),    II. st. 472,5 €,     III. st. 630 €
 • Kurz trénera kulturistiky I.-II. kv. st., príprava na súťaž (jedálničky):    198 € - 228 €
 • Kurz - Fyziotréner licencia A:       468 €
 • Kurz - Fyziotréner licencia B:       568 €
 • Kurz - Fyziotréner licencia C:       668 €
 • Kurz dietetiky a výživy človeka:    198 € - 288 € (zahŕňa aj tvorbu jedálničkov)
 • Kurz testovania svalov I.-II.:          128-198 €

 

2. Cenník pre samoplatcu:

 • Konzultácia problému, svalový test, zadanie termínu cvičenia - 25 min.:       15 €
 • Fitnesstréning - ukážka techniky, vedenie pohybu k estetike, vysvetlenie princípov 45min.:       15 €
 • Fyziofitness tréning - ukážka techniky, vedenie pohybu, vysvetlenie centračno-stabilizačného posilňovania - 60 min.:       25 €
 • Fyziofitness terapia - konzultácia problému, svalový test, ukážka techniky, vedenie pohybu, vysvetlenie centračno-stabilizačného posilňovania, strečing a uvolnenie segmentu - 90 min.:       30 €
 • Dvojica cvičiacich - v rovnakých cenách a doplatok:       + 10 €

 

3. Cenník služieb pre absolventov certifikovaných kurzov a vzdelávania v športe:

 • Konzultácia problému, svalový test, zadanie termínu cvičenia - 25 min.:       10 €
 • Fitnesstréning - ukážka techniky, vedenie pohybu k estetike, vysvetlenie princípov 45 min.:       15 €
 • Fyziofitness tréning - ukážka techniky, vedenie pohybu, vysvetlenie centračno-stabilizačného posilňovania - 60min.:       15 €
 • Fyziofitness terapia - konzultácia problému, svalový test, ukážka techniky, vedenie pohybu, vysvetlenie centračno-stabilizačného posilňovania, strečing a uvolnenie segmentu - 90min.:       22 €

 

4. Cenník doplnkových poplatkov:

 • Cena za predĺženie platnosti certifikátu, duplikát (strata, certifikát v cudzom jazyku), opakované vystavenie dokladov:     188 € (I. st.), 198 € (II. st.)
 • Cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky:       40 €
 • Cena za opakované vystavenie časti platných dokladov napr. po zmene priezviska:        38 €
 • Cena za vystavenie certifikátu pre zápis do registra fyzických osôb v športe:           48 €

 

Ceny sú platné s účinnosťou od 1.8.2022

Obrázok pod nadpisom: