Pomoc ľudom z Ukrajiny

Podpora vzdelávania ludí prichádzajúcich z Ukrajiny!

Vzdelávacie kurzy pre Ukrajinských odídencov v spolupráci s UPSVaR. Poskytujeme podporu v nezamestnanosti, zvýšenú kvalifikáciu pre získanie pracovných príležitostí v oblastiach: osobný fitness tréner a výživový poradca. Bližšie informácie:

 

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-odidencov-projekt-pomahame-odidencom.html?page_id=1178160

Obrázok pod nadpisom: