Certifikovaný kurz - tréner fitness II.-III. kv. stupňa

Certifikovaný trénerský kurz II. kvalifikačného stupňa

Úspešní absolventi po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti certifikovaný osobný tréner vo fitnes II. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého sa môžu uchádzať o prácu osobného trénera alebo inštruktora vo fitnes centre pre záujemcov všetkých vekových kategórií, športovom stredisku mládeže alebo samostatne rozvíjať vlastnú prax (živnostenský list). Zároveň ponúkame v spolupráci s úradmi práce (ÚP) ziskať rekvalifikáciu v národnom projekte "Nestrať prácu, vzdelávaj sa."

 

Cena certifikovaného trénerského kurzu

Cena medzinárodne platnej certifikovanej licencie II. kvalif. stupňa (v AJ, NJ, RU jazyku) - 472,5 €, s platnosťou od 17.3.2023

Cena medzinárodne platnej certifikovanej licencie III. kvalif. stupňa (v AJ, NJ, RU jazyku) - 630 €, s platnosťou od 17.3.2023

 

Podmienky prijatia

Absolvovaný I. stupeň vzdelávania (tréner vo fitnes I. kvalifikačného stupňa). Prax minimálne 3 mesiace od získania osvedčenia I. kval. stupňa. Po 3 mesiacoch praxe trénera vo fitnescentre alebo na športovisku, komunikácia, zvládanie metodiky bezpečnosti techniky silových cvikov, správne dýchanie, motivačné aspekty vedenia klienta v jeho prospech.

Forma a obsah vzdelávania

Víkendové štúdium – teoretická a praktická výučba pod vedením lektorov trvá 2 mesiace = 6 dní prednášok = 94h = 54 vyučovacích hodín (1 vyuč. hodina=45 minút) + 40 hod. dištančnou formou, vždy spojených s konzultáciou (školiteľ). 1. deň – Anatómia II. – Mgr. P. Ferenc, PhD.2. deň – Výživa vo fitness a kulturistike II., tvorba jedálnych lístkov – Mgr. J. Laco, PhD.3. deň – Športová psychológia Ing. P.Kuračka/ P. Ferenc, PhD., 4. Šport.psychológia Ing.P.Kuračka,  5. - 6.deň - Praktické cvičenia – centračno-stabilizačné princípy, variabilita, technické inovácie cvikov v tvarovaní tela, – I. Tamaškovič/P. Ferenc,  Záverečná ústna skúška z anatómie a správnej techniky prevedenia cvikov, konzultácia o osobnom stravovaní absolventa, dôraz sa kladie na to čo absolventa zaujíma, v čom vidí užitočnosť témy pre jeho osobný rast a prácu.

K dispozícii je Vám 5-7 lektorov / špecialistov vo svojich odboroch.

Záverečná skúška čas (30-60 min podľa potreby), vypracovanie 3 otázok, ústna odpoveď, technika cvičenia 2-3 cviky, dýchanie). Bližšie informácie na:  info@informs.sk , 

tel.: 0903 907832

Podmienky vydania osvedčenia

  • Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, ONLINE štúdium a nácvik/doškolovanie techniky cvikov
  • Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky
  • Súčasťou skúšky je aj základná diagnostika svalového systému vlastného tela

Platnosť certifikovanej trénerskej kvalifikácie – na obdobie 5 rokov. Predĺženie je podmienené absolvovaním 3 doškolení, osobnou konzultáciou (praktické cvičenie) a v priebehu 5 rokov vykonávaním aktívnej trénerskej činnosti.

 

Pre rezervovanie miesta je potrebné internet-bankingom uhradiť zálohu za kurz podľa pozvánky.

 

Cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky – 40 €

25 € – konzultácia, cvičenie, technické vysvetlenie zameraného cviku (45 min)

198 € – cena za predĺženie platnosti certifikátu, vybavenie duplikátu (napr. po strate), opakované vystavenie časti dokladov

 

Bankové spojenie spoločnosti:

IBAN:  SK.........

 

Naše kurzy môžete navštíviť v nasledujúcich mestách a fitnes centrách:

1. BRATISLAVA - Športové centrum FanatiX, Dunajská 23, 811 08, 2. NITRA - Fitness KeloGym, Hattalova 19, 949 01, 3. NITRA - FITSEN, Dolnočermánska 105, 949 11, 4. KOŠICE - 3Ple centrum, Moldavská cesta 32, 5. BANSKÁ BYSTRICAŠtúdio 3FIT, Dlhá 10, 974 05, 6. BANSKÁ BYSTRICA - RelaxGym, Internátna 7108, 040 11, 7. SEREĎ - Fitxko, M.R. Štefánika 1151, 8. LUČENEC - Olymp Pro Fitness, Doktora Herza 22, 9. ZVOLEN - RATES ARENA, Neresnická cesta 1074/13, 960 01 Zvolen-Pod Dráhy, 

There is currently no content classified with this term.