Organizačné pokyny

Prihlasovanie

Zvoľte si kurz, vyplňte a odošlite prosím prihlášku. Používajte diakritiku a vyplňte prosím všetky údaje. Sú potrebné pre vedenie evidencie o absolventoch kurzov a vystavenie certifikátov/preukazov. Do poznámky napíšte svoj dátum narodenia. Nezabudnite uviesť aktuálny emailový a telefonický kontakt. Komunikujeme väčšinou prostredníctvom emailu. Na základe vyplnenej a odoslanej prihlášky Vám rezervujeme miesto na vzdelávacích akciách (školenie, workshop, kurz), ktoré plánujeme v Novom roku 2023 rozšíriť o nové formáty i miesta školení.

 

Miesto Vám bude garantované automaticky po poslaní prihlášky, kedy nastane automatická rezervácia Vášho miesta na sedenie. Pre rezervovanie miesta je potrebné internet-bankingom uhradiť zálohu za kurz podľa pozvánky. Ak si želáte vystaviť faktúru, napíšte nám do poznámky fakturačné údaje. V prípade odhlásenia tak urobte písomne, najneskôr do 30 dní pred začiatkom kurzu, v opačnom prípade si spoločnosť bude vzhľadom na prenájom priestoru nárokovať na vykrytie výdavkov storno poplatok 50% z ceny kurzu. V prípade nedôvodného neodhlásenia z kurzu menej ako 2 dni pred školením, storno poplatok je 100% z ceny kurzu. Na základe pozvánky, ktorú posielame cca 3 týždne pred začatím kurzu, uhraďte prosím kurzovný poplatok tzv. kurzovné na daný účet. Variabilný symbol je číslo školenia (napr. 0218, 0418…) Do poznámky pripíšte Vaše meno, pre identifikáciu úhrady. Školenie  prebieha počas troch víkendov a je v rozsahu 50 hodín rozdelených na teoretickú (môže byť formou dištančného štúdia) a praktickú časť. Školenia trénerov sa vyznačujú osobným prístupom a individuálnymi radami v trénerskej praxi. V prípade, že už je kurz obsadený a máte vážny záujem sa ho zúčastniť, napíšte nám, aby sme Vás mohli kontaktovať, ak sa uvoľní miesto.

 

Pokiaľ momentálne nedisponujete plnou výškou finančných prostriedkov potrebných na daný kurz, rezerváciu kurzu a jeho úhradu si môžete rozdeliť na časti a rezerváciu miesta zabezpečiť už 30% z plnej sumy kurzu.

 

Doplatok sa rieši ku koncu kurzu po dohode s vedením spoločnosti /štatutárnym zástupcom.

Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať tu: kontaktný formulár

 

Naše kurzy môžete navštíviť v nasledujúcich mestách a fitnes centrách:

1. BRATISLAVA - Dunajská 2295/23, 811 08, 2. NITRA - fitness KeloGym, Hattalova 19, 3. NITRA - FITSEN, Dolnočermánska 105, 949 11, 4. KOŠICE - 3Ple centrum, Moldavská cesta 32, 5. BANSKÁ BYSTRICA - RelaxGym, Internátna 7108, 6. SEREĎ - Fitxko, M.R. Štefánika 1151, 7. LUČENEC - Olymp Pro Fitness, Doktora Herza 22, 8. ZVOLEN - RATES ARENA, Neresnická cesta 1074/13, 960 01 Zvolen-Pod Dráhy, 9. MICHALOVCE - FITStudio, ul. Štefana Tučeka 19, 071 01, 10. BANSKÁ BYSTRICAŠtúdio 3FIT, Dlhá 10, 974 05

Obrázok pod nadpisom: