Zápis do registra fyz. osôb v športe

1. Spolupráca s Univeritou Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) - Pedagogickou fakultou, katedrou telesnej výchovy a športu v oblasti vzdelávania v športe, v súvislosti so vzdelávaním športových odborníkov v oblasti metodiky športového tréningu, výživy človeka a výživy športovcov v rámci trénerských kurzov s udeľovaním licencií.

Pedagogická fakulta - Domov

2. Spolupráca so Slovenskou Asociáciou Univerzitného Športu (SAUŠ) so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 v Bratislave pre dlhodobé vzdelávanie športových odborníkov. Vzájomnou spoluprácou formou odborných prednášok poskytujeme plnohodnotné vzdelávanie v odborných spôsobilostiach.

 

 

Zároveň poskytujeme v spolupráci s Ministerstvom školstva SR (MŠ SR) zápis do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 odsek 11 zákona č. 440/2015 Z. z., ktorý Vám pomôže otvoriť priestor pre nové pracovné príležitosti v oblasti športu a fitness.

 

Kontaktná osoba: Tomáš Kalný, tel.: 02/59374 619, e-mail: tomas.kalny@minedu.sk

 

 

Videonávod pre zápis do registra nájdete na tomto odkaze:

https://www.youtube.com/watch?v=0N_BfBPDQOo

 

prípadne priamo na stránke:

https://ziadosti-sport.iedu.sk/

Obrázok pod nadpisom: