KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Počet miest: 
1
Certifikovaný kurz - tréner fitness II.-III. kv. stupňa

II. kv. st.: OKTÓBER-DECEMBER 2023: 28.-29.10. + 11.-12.11. + 16.-17.12. V termíne medzi výukou – samoštúdium a písanie záverečnej práce. Ukončenie skúškou – 17.12.2023Výuka: Mgr. P. Ferenc, PhD., Doc. J. Jedlička, Mgr. M. Jesenský, D. Bobb, Mgr. J. Laco, PhD., Doc. MUDr. K. Hornáček, PhD., Doc. PaedDr. N. Halmová, PhD., I. Tamaškovič

Cancel
Obrázok pod nadpisom: