KOŠICE - 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Certifikovaný kurz - tréner fitness I.kv.stupňa kondičný

MAREC 2024:  9. + 10.3. (samoštúdium) a 16. + 17.3. (prax) a 23.3. (prax) + 24.3. (záv. skúšky)

Cancel
Obrázok pod nadpisom: