KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Certifikovaný kurz - tréner fitness I.kv.stupňa kondičný

FEBRUÁR 2024:  10. + 11.2. (samoštúdium) a 17. + 18.2. (prax) a 24.2. (prax) + 25.2. (záv. skúšky)

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: