Tréner kulturistiky II. kvalifikačného stupňa

Cieľom vzdelávacieho procesu je:

 • správna príprava súťažiacich na súťaže v kulturistike, efektívne a bezpečne bez preťažovania oporného systému
 • zostavenie tréningového programu + druhy jedálničkov pre rysovanie svalstva na súťaž
 • dosiahnutie naturálneho maxima v príprave na súťaž
 • predsúťažná suplementácia, efektívna a účinná v krátkom čase
 • biomechanika pohybu silových cvikov
 • celková forma súťažiaceho, estetika a funkčnosť

Podmienky prijatia

 • Vek 15-21 rokov (trénerstvo – od 18. rokov)
 • Zdravotná spôsobilosť - potvrdenie od obvodného lekára, pečiatk podpis

Forma a rozsah vzdelávania

 • 1. deň – 2 hod. - anatómia + biomechanika silového zaťaženia
 •             – 4 hod. - výživa v období pred súťažou, skladba jedálnička, jedálničky, kombinácie surovín pre rysovanie svalstva
 • 2. deň – 6 hod. - prax, nácvik techniky silových cvikov, najlepšie cviky na objem, podpora regenerácie = anabolizmus

 

Víkendové štúdium – teoretická a praktická výučba pod vedením lektorov v trvaní 2 dni, spolu 20 vyučovacích hodín (1 vyuč. hodina=45 minút). Hlavne prax + Záverečná skúška.

 

Cena dokladu / certifikátu 

178 € - certifikát trénera kulturistiky II.kv.stupňa

35 € – konzultácia, cvičenie, technické vysvetlenie zameraného cviku (45 min)

188 € – cena za predĺženie platnosti certifikátu II. kv. stupňa, vybavenie duplikátu (napr. po strate), opakované vystavenie časti dokladov

48 € – cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky. Pozn. ceny sú platné s účinnosťou od 1.1.2024.

Podmienky vydania osvedčenia

Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, individuálne štúdium a prax. Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky. Absolventi školenia trénera kulturistiky získavajú trénerskú kvalifikáciu v systéme JVS vzdelávania odborníkov v športe a po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti „Tréner kulturistiky  II. kv. stupňa“, na základe ktorého sa môžu uchádzať o prácu trénera kulturistiky.

Bankové spojenie spoločnosti: IBAN: SK26 7500 0000 0040 3270 8327