Testovanie svalovej sústavy I., II.

Priebeh výuky (1-dňový formát):

teória + praktický nácvik

 

Priebeh výuky (2-dňový formát):

  1. deň: teória + praktický nácvik
  2. deň: praktický nácvik, testovanie, manuálne techniky

 

Témy prednášok a cvičení:

  1. Funkčná anatómia oporno-pohybového systému
  2. Testovanie svalov – nácvik v športovom oblečení vo fitnescentre
  3. Testy pre skrátené svaly – nácvik
  4. Testy pre oslabené svaly – nácvik
  5. Správne držanie tela a vplyvy gravitácie 

 

Kurz je certifikovaný a ukončený Certifikátom o absolvovaní 8--16 hodín teoretických a praktických cvičení.

 

Cena 

1-dňový formát  - 158€

2-dňový formát  - 228€

Vyučujúci – Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD., PaedDr. Petr Tlapák, CSc., Mgr. Pavol Ferenc, PhD.

 

Pre rezervovanie miesta je potrebné internet-bankingom uhradiť zálohu za kurz podľa pozvánky.

Bankový účet: IBAN:  SK26 7500 0000 0040 3270 8327