Lektori

Charakterizujú nás dennodenné tréningy, vysoká kondícia, systematické vzdelávanie, či denný kontakt s fitnescentrami v Bratislave, Nitre, Košiciach, Banskej Bystrici, či na Orave, a tiež v ČR.

Systematická práca v športovej oblasti nás predurčuje k odolnosti a vytrvalosti dosahovať stanovené ciele. Našim poslaním je previesť Vás spleťou informácii v labyrinte pohybu, regenerácie a výživy. Vo výuke využívame osvedčené i inovatívne tréningové princípy a poznatky z výživy, biochémie tela a fyziologických procesov.

 

 

Na našich kurzoch sa Vám budú venovať títo lektori:

 

Mgr. Pavol Ferenc, PhD.

 • telovýchovný pedagóg, FTVŠ UK, Bratislava, 1998
 • reprezentácia SR, MS v kulturistike 1. a 2. miesto v r.1995-1999
 • Fyziofitness tréner, funkčna sila, tvarovanie tela – estetika
 • člen AŠK Dukla B. Bystrica r. 1999-2001
 • vyučuje predmety – Výživa v športe, Metodika športového tréningu, Praktické cvičenia vo fitness,
 • prax v odbore - 34 r. / Bratislava

Mgr. Juraj Laco, PhD.

 • absolvent biológie (špecializácia molekulárna biológia, genetika), PRIF UK,Bratislava
 • tréner fitness a kulturistiky I.-III. stupňa
 • výživový poradca pre spoločnosť INFORM, online
 • člen skúšobnej komisie INFORM – vzdelávanie v športe
 • prax v odbore – 13 r. / Bratislava
       

Doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.

 • vedec, KOVV FZKI SPU Nitra
 • špecialista v oblasti individualizovanej výživy
 • výživa v športe - aj online 24/7dni v týždni
 • stály lektor vzdelávacej spoločnosti INFORM
 • prax v odbore - 44 r. / Nitra

PaedDr. Petr Tlapák, CSc.

 • Fyzioterapeut v NZZ Rehaton Praha, Motol Praha
 • Fakulta zdravot. štúdií UJEP v Ústí nad Labem
 • Fitnes Institút TONUS - školenie trénerov 
 • Majster Európy v kulturistike 1976, Fyziotréner
 • Absolvent tradičnej čínskej medicíny, Praha, 20 r.
 • Vyučuje biomechaniku a metodiku silového tréningu v športe
 • Prax v odbore - 48 r. / Praha
       

Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.

 • fyziater-diagnostika pohybového aparátu, prevencia a liečba funkčných porúch chrbta
 • garant vzdelávania (FBLR) na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave
 • prezident Slovenskej spoločnosti Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR)
 • konzultant vzdelávacej spoločnosti INFORM
 • prax v odbore - 45 r. / Bratislava

Doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.

 • vedúca katedry KTVŠ PF UKF v Nitre
 • vysokoškolský pedagóg a vedec
 • výskum obezity, výživy športovcov a pohybovej aktivity seniorov
 • tvorba pohybových programov
 • lektor a člen skúšobnej komisie INFORM, aj online
 • prax v odbore - 30 r. / Nitra
       

Doc. Ing. Igor Hantuch, CSc.

 • fyzik, naturopat
 • fakulta elektrotechniky a informatiky STU v BA
 • vyučuje predmet bioinformatika v športe a liečbe
 • lektor a člen skúšobnej komisie INFORM
 • prax v odbore - 45 r. / Bratislava

 

Mgr. Martin Jesenský, PhD.

 • telovýchovný pedagóg, športová edukológia, Fakulta športu - Prešovská univerzita, Prešove
 • tréner fitness a kulturistiky III. kvalifikačného stupňa
 • odborník na biomechaniku pohybu
 • absolvent zahraničných kurzov v oblasti funkčného tréningu
 • prax v odbore - 12 r. / Košice
       

Ing. Ivan Tamaškovič

 • tréner II.a III. kv. st. v kulturistike, fyziotréner I. kv. st. vo fitness
 • vedie oddiel fitness a kulturistiky TamaTeam, súčasť IFBB
 • vyučuje prax silových cvičení
 • lektor a člen skúšobnej komisie INFORM
 • prax v odbore - 37 r. / Sereď

Ing. Mgr. Peter Kuračka

 • športový psychológ
 • práca s vrcholovými športovcami
 • stály lektor INFORM
 • prax v odbore - 15 r. / Nitra
       

Stanislav Lovas

 • tréner fitness a funkčnej sily II. kv. st.
 • špecialista na funkčný tréning TRX, BOSU, Kettlebell,.. 
 • majiteľ štúdia Fitsen v NR
 • prax v odbore - 6 r. / Nitra

Rastislav Hornáček

 • študent FTVŠ v Bratislave
 • asistent pre prax - silové a funkčné cvičeni
 • MMSR 2022 - 1. miesto Classic Physique
 • World Cup Rimini 2022 - 1. miesto Fitness Model
 • prax v odbore - 5 r. / Bratislava

 

Obrázok pod nadpisom: