Konzultácie a tréningy

1. Cenník jednotlivých certifikovaných vzdelávacích kurzov v športe:

 • Kurz trénera kondič./fitnes I. - III.st.: I.st. 298 € (dvojica: 268 €),    II.st. 472,5 €,    III. st. 688 €
 • Kurz trénera kulturistiky I.- II.kv. st, príprava na súťaž :    198 € - 248 €
 • Kurz - Fyziotréner licencia A:       468 €
 • Kurz - Fyziotréner licencia B:       568 €
 • Kurz - Fyziotréner licencia C:       668 €
 • Kurz dietetiky a výživy človeka:    178 € (zahŕňa aj online kurzy - tvorba jedálničkov)
 • Kurz testovania svalov I.-II.:       128-198 € (2 - 4 dňový)

2. Cenník pre samoplatcu:

 • Konzultácia problému, svalový test, zadanie termínu cvičenia - 25 min.:       25 €
 • Osobný tréning - ukážka techniky, vedenie pohybu k estetike, vysvetlenie princípov 45min.:       35€
 • Fyziofitness tréning - ukážka techniky, vedenie pohybu, vysvetlenie centračno-stabilizačného posilňovania - 60 min.:       50 €
 • Fyziofitness terapia - konzultácia problému, svalový test, ukážka techniky, vedenie pohybu, vysvetlenie centračno-stabilizačného posilňovania, strečing a uvolnenie segmentu - 90 min.:       60 €
 • Dvojica cvičiacich - rovnaká cena + doplatok : 10 €

3. Cenník služieb pre absolventov certifikovaných kurzov a vzdelávania v športe:

 • Konzultácia problému, svalový test, zadanie termínu cvičenia - 25 min.:       20 €
 • Fitnesstréning - ukážka techniky, vedenie pohybu k estetike, vysvetlenie princípov 45 min.:       25 €
 • Fyziofitness tréning - ukážka techniky, vedenie pohybu, vysvetlenie centračno-stabilizačného posilňovania - 60min.:       35 €
 • Fyziofitness terapia - konzultácia problému, svalový test, ukážka techniky, vedenie pohybu, vysvetlenie centračno-stabilizačného posilňovania, strečing a uvolnenie segmentu - 90min.:  40 €

4. Cenník doplnkových poplatkov:

 • Cena za predĺženie platnosti certifikátu:     188 € (I. st.), 198 € (II. st.)
 • Opakované vystavenie časti platných dokladov, vybavenie duplikátu (po strate, doklad v cudzom jazyku, zmena priezviska):   48 €
 • Cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky:  48 €
 • Cena za vystavenie certifikátu pre RFO (zápis do registra fyzických osôb v športe) :  58 €

 

Ceny sú platné s účinnosťou od 1.1.2024

Obrázok pod nadpisom: