Fyziofitness tréner – Licencia A, B a C

Podmienky prijatia na kurz (1 z ukončených kvalifikácií):

  • Absolventi FTVŠ UK
  • Absolventi UKF Nitra
  • Absolventi Prešovskej univerzity v Prešove
  • Absolventi II. kv. stupňa kondič.fitness a kultur.,získaného v školiacom stredisku INFORM, šport.poradenstvo.
  • Diplomovaní fyzioterapeuti Bc. Mgr.
  • Pre vyššie licencie (B, C) – absolvovanie vždy predchádzajúcej licencie
  • Pre rezervovanie miesta je potrebné internet-bankingom uhradiť zálohu za kurz podľa pozvánky

 

Príklad výuky – Licencia B:

 Vývojová kineziológia dieťaťa I.,  – Vývojová kineziológia dieťaťa II., –  Funkčná anatómia I., - Anatómia a základy biomechaniky I., – Základy bioinformatiky v športe a liečbe I.,– FDLS I.,Výživa v športe pre podporu funkčnej sily I., – FDLS II.,- Základy bioinformatiky v športe a liečbe II., Praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch I.,– Funkčné reťazenie práce svalstva dolných končatín,  Záverečné skúšky + odovzdanie seminárnej práce (3-4 strany)

1. mesiac:

1. deň – vývojová kineziológia dieťaťa I.

2. deň – vývojová kineziológia dieťaťa II.

3. deň – funkčná anatómia pohybového systému  

4. deň -  anatómia a základy biomechaniky I.

2. mesiac:

1. deň – praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch I.

2. deň - funkčná diagnostika lokomočného systému (FDLS) I.

3 deň - výživa v športe pre podporu funkčnej sily I.

4. deň – funkčná diagnostika lokomočného systému (FDLS) II.

5. deň –  základy bioinformatiky v športe a liečbe I.

6. deň – praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch II.

 

3. mesiac:

1. deň – funkčné reťazenie práce svalstva dolných končatín

2. deň  – záverečné skúšky + odovzdanie seminárnej práce 

Príklad výuky  – Licencia B:

 Funkčná anatómia I.,– Anatómia a základy biomechaniky I.,– Praktiká - fyziofitness.,- Praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch I.,– Výživa v športe pre podporu funkčnej sily I.,– FDLS I.,- Praktiká - funkčná sila, – Výživa v športe pre podporu funkčnej sily II., - Základy bioinformatiky v športe a liečbe I.,- Praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch II.,– Funkčné reťazenie práce svalstva dolných končatín,  – Záverečné skúšky + odovzdanie seminárnej práce (3-4 strany)

Dni výuky:

1. deň – funkčná anatómia pohybového systému

2. deň – anatómia a základy biomechaniky I.  

3. deň – praktiká - fyziofitness

4. deň -  praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch I.

5. deň – výživa v športe pre podporu funkčnej sily I.

6. deň - funkčná diagnostika lokomočného systému (FDLS) I.

7. deň - praktiká - funkčná sila

8. deň – výživa v športe pre podporu funkčnej sily II.

9. deň –  základy bioinformatiky v športe a liečbe I.

10. deň – praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch II.

11. deň – funkčné reťazenie práce svalstva dolných končatín

12. deň  – záverečné skúšky + odovzdanie seminárnej práce

Cena za ucelený formát kurzu licencia A: 468 €, s platnosťou od 1.11.2023

Cena za ucelený formát kurzu licencia B: 568 €

Cena za ucelený formát kurzu licencia C: 668 €

Náhradný termín skúšky kurzu licencia A: 80 €

 

Bankový účet: IBAN: SK26 7500 0000 0040 3270 8327