BANSKÁ BYSTRICA - Štúdio 3FIT, Dlhá 10, 974 05

Certifikovaný kurz - tréner fitness II.-III. kv. stupňa

II. kv. st.: NOVEMBER 2023-JANUÁR 2024: 25.-26.11. + 13.-14.1. + 27.-28.1.. V termíne medzi výukou – samoštúdium a písanie záverečnej práce. Ukončenie skúškou – 28.1.2024Výuka: Mgr. P. Ferenc, phD, Mgr. J. Laco, PhD., Doc. PaedDr. N. Halmová, PhD., I.Tamaškovič

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: